De yngsta barnen


minsting

Forskning visar att de allra yngsta barnen kan och förstår mycket mer än vi anade för bara några år sedan. Den lilla individen grundlägger mycket tidigt allt från social kompetens och självkänsla till möjligheter att lära språk och matematik. I det här temat vill vi visa både vad forskningen säger och hur du praktiskt kan arbeta med de yngsta.

Artikel
De yngsta barnens förmåga att upptäcka omvärlden på så många olika kreativa och oförutsägbara sätt är något som alltid fascinerat Kristin Ungerberg....
4 gillar
Artikel
Läroplanen tydliggör att barn i förskolan ska erbjudas en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov....
3 gillar
Artikel
Med sin avhandling vill Maria Fredriksson lyfta och konkretisera pedagogers kompetens vad gäller kunskapsinhämtning och relationsbyggande arbete. Hon...
Artikel
För de yngsta barnen i förskolan är vardagen en viktig grund för lärande och utveckling. Det är i det vardagliga arbetet en trygg och lärorik bas...
5 gillar
Artikel
Hur kan teater och drama utveckla barns självkännedom, medkänsla och inlevelseförmåga med andra? Hur tidigt kan man börja? Här får du möta pedagogen...
2 gillar
Artikel
Att dela en bokstund med en sexmånaders baby – kan det vara meningsfullt? En som vet mer om detta är barnbibliotekskonsulent Gertrud Widerberg i...
2 gillar
Artikel
På Äventyrets förskola i Örebro har man jobbat med ett bubbelprojekt. Det har man gjort såväl analogt som digitalt, vilket förskollärare Maria...
10 gillar
Artikel
Trine Klette hoppas att hennes forskning ska vara till nytta när det handlar om att ta de minsta barnens behov på allvar. Hon har studerat ettåringar...
1 gillar
Artikel
I berättelsen om Minna, snart två år, får du konkreta exempel som belyser toddlarens behov och förmågor, som underlag för att diskutera och utveckla...
1 gillar
Artikel
Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort....
21 gillar
Artikel
Att arbeta med de yngsta barnen i förskolan är ett alldeles speciellt uppdrag. Ju yngre barnet är, desto viktigare är det att ha ett samspel av god...
15 gillar
Artikel
Hur upplever de yngsta barnen själva lekstunderna? Hrönn Pálmadóttir berättar om hur det är att forska om just detta, och vad hon kommit fram till i...