Återbruk och hållbarhet


tema

I förskolans uppdrag ingår att främja respekten för vår gemensamma miljö. Ett vanligt uttryck är att barn inte gör som vi säger, de gör som vi gör (ett uttryck som förresten stämmer lika bra på vuxna…). Att värna våra gemensamma resurser genom återbruk och i vardagen visa respekt för allt som lever och växer i vår omgivning är ett sätt att praktiskt uppleva vad en hållbar livsstil kan innebära. I det här temat hittar du artiklar som ger ökad kunskap och inspiration till ett fortsatt arbete med återbruk och hållbarhet i praktiken.

Artikel
Emil Spanos, kock på Norrboda förskola i Upplands Bro, lagar varje dag genomtänkt och lyxig mat från grunden till 150 barn och pedagoger. Han är en...
3 gillar
Artikel
Att odla är en genial pedagogisk aktivitet och återbruksmaterial är en fantastisk resurs – så varför inte slå dem samman? Sanne Björklund ger tips...
14 gillar
Artikel
Varje år slänger vi stora mängder kläder och även om vi blir allt bättre på att lämna till återvinning och handla på second-hand så har vi...
Artikel
Genom att ta tillvara det som annars skulle slängts kan ni både hushålla med jordens resurser och experimentera kring växandet. Dessutom bidrar...
2 gillar
Artikel
Här får du veta mer om material som kan fungera som igångsättare och varför återbruksmaterialet bör ha en självklar plats i förskolan. Detta är andra...
11 gillar
Artikel
Om man redan i början på odlingssäsongen har som ambition att anordna en skördefest till sensommaren kan skördefesten användas som riktmärke redan...
Artikel
När våren närmar sig blir många sugna på att vara lite trädgårdsmästare och få en aning gröna fingrar. Men hur gör man för att vårens lustfyllda...
2 gillar
Artikel
Att odla är i huvudsak en praktik, med många men roliga uppgifter som ska göras. Genom att planera och förbereda för odling i förskolan får...
4 gillar
Artikel
Genom att odla på förskolan kan barnen följa matens väg från litet frö till färdig gröda. Odlingarna ger också många möjligheter till samtal och...
3 gillar
Artikel
Att arbeta i projektform lämpar sig väldigt bra när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund delar med mig av tankar kring...
2 gillar
Artikel
Att arbeta i projektform passar mycket bra när man ska arbeta med lärande för hållbar utveckling. Det är en flexibel arbetsform där barnen kan vara...
Artikel
Utomhuspedagogik är ett värdefullt verktyg när man vill arbeta med lärande för hållbar utveckling. Genom att verkligen ta steget ut i den värld vi...
2 gillar