Utvecklingssamtal


barnet visar

Utvecklingssamtalet ger möjlighet att tillsammans med barnet och vårdnadshavarna stanna upp mitt i den hektiska vardagen och reflektera mer fokuserat över det enskilda barnets förutsättningar för lärande och utveckling. I det här temat hittar du allt från konkreta tips för lyckade utvecklingssamtal till betraktelser över samtalets betydelse i verksamheten.

Artikel
I den här artikeln får du en processbeskrivning att utgå från i planeringen av förskolans utvecklingssamtal, och två enkla mallar – en för inbjudan...
1 gillar
Artikel
Tidiga utvecklingssamtal är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet för Almby förskoleområde i Örebro. Helena Yourston och Gunilla Eriksson...
3 gillar
Artikel
Med sin forskning om utvecklingssamtal och inskolning hoppas Maria Simonsson inspirera förskolepersonalen att förbättra och utveckla sina egna...
Artikel
Dagens relationer kan se ut på många olika sätt, och detta kan inverka på utvecklingssamtalen i förskolan. Vem – eller vilka – ska egentligen gå på...
2 gillar
Artikel
Samtal med föräldrar kan vara både utmanande och stressande om känslorna blir upprörda och kommunikationen hakar upp sig. Anna Hellberg visar hur...
6 gillar
Artikel
De flesta utvecklingssamtal brukar fungera bra och upplevas som givande. Men det finns också samtal som känns svåra och innebär en anspänning – för...
Artikel
Här finns ett utkast till en inbjudan till utvecklingssamtal med föräldrarna.
6 gillar
Artikel
Att ge och ta emot feedback är inte alltid lätt. Men rätt använt – med kunskap och förståelse – blir det ett fantastiskt verktyg för motivation och...
1 gillar
Artikel
Östragårdens förskola i Åkarp har utarbetat ett nytt sätt att arbeta med utvecklingssamtal. Alla förskolans barn mellan tre och fem år erbjuds att...
10 gillar
Artikel
Hur kan vi öka barnens och vårdnadshavarnas delaktighet i utvecklingssamtalen? Fanny Davidsson diskuterar frågan utifrån ett barnrättsperspektiv med...
1 gillar
Artikel
Här får du konkret handledning i hur du kan undersöka och öka både barns och föräldrars delaktighet i utvecklingssamtalet. Avslutningsvis får du även...
1 gillar
Artikel
Vägledande samspel – vad är det? Ett snabbt svar är, att det är ett föräldrastödsprogram. Läs mer om hur det används.