Aktiviteter som stödjer de yngsta barnens utveckling

Ett- och tvååringarnas lekar är ofta fysiska och sensoriska, som att hoppa, jaga, springa, känna och plaska. Samtidigt är behovet av trygghet stort. Så här kan du möta de yngsta barnens behov i förskolan.