Annorlunda perception hos barn – Del 2

För barn med en annorlunda perception kan tolkningen och hanteringen av sinnesintryck kräva oerhört mycket energi, vilket i sin tur kan leda till överbelastning och stress. Förskolepsykolog Anna Hellberg visar vad man kan tänka på i arbetet med barn som uppfattar omvärlden på ett annorlunda sätt.