Anton, fem år – ett diskussionsunderlag

I den här artikeln får du ett exempel som belyser femåringens utveckling och förmågor, som underlag för att diskutera ert eget arbete med de äldre barnen. Beskrivningen är ett fristående komplement till Karin Österlunds övriga artiklar om femåringens utveckling.