Arbeta med barnsyn och värderingar i personalgruppen

Var gränsen för vad som utgör kränkande behandling går, kan man kollegor emellan ibland ha olika uppfattningar om. För att få fram vilka normer och värderingar som råder på förskolan behövs kontinuerliga diskussioner och fördjupningsarbeten. Del 3 av 5.