Arbeta med Isbergsmodellen – mallar och exempel

Isbergsmodellen hjälper arbetslaget att skifta perspektiv från det observerbara beteendet hos ett barn till de behov som finns ”under ytan”. Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund visar hur ni använder modellen för att identifiera och möta behov hos barnen i er barngrupp.