Arbetsformer i tematiska förskoleprojekt

Förskolans läroplan framhåller att barnens lärande blir mer mångsidigt och sammanhängande med tematiska arbetsformer. Det underlättar genomförandet om man har en arbetsgång att följa, och det finns en rad olika systematiska projektarbetsformer att välja på. (Del 2 av 4.)