Arbetslagets planering och uppföljning – mall

För att underlätta arbetslagets gemensamma arbete har vi tagit fram en mall för planering och uppföljning. Mallen fungerar som ett samtalsunderlag för att planera, följa upp och utveckla undervisningen. De ifyllda mallarna kan också sparas och användas i det systematiska kvalitetsarbetet.