Årsupplägg för förskolans planeringsdagar

Väl fungerande planeringsdagar som går hand i hand med det årliga systematiska kvalitetsarbetet och skapar sammanhang för alla. Tuula Torro och Camilla Lindgren delar med sig av goda erfarenheter från Förskolan Bränningevägen.