Att arbeta med språkmål i läroplanen

Läroplanen för förskolan innehåller 33 mål, mål som barnen ska möta under sin tid i förskolan. Vad ingår egentligen i språkmålen och hur kan vi arbeta med läroplanens språkmål lite mer konkret?