Att möta barn som flytt - del 1

Publicerat

Förskolan kommer framöver att möta många barn som flytt kriget i Ukraina. Vad är viktigast att fokusera på för att främja återhämtning och läkning? Hur kan vi skapa en så trygg vardag som möjligt för dessa barn? Leg. psykolog Anna Hellberg Björklund ger vägledning i tre filmer här på Förskoleforum. Del 1 av 3.

I tre filmer om vardera ca tio minuter ger Anna Hellberg Björklund tips och stöd för ert arbete med bemötandet av de barn som nu kommer hit från krigets Ukraina. Detta är den första delen.

Det som tas upp i serien är sådant som är viktigt för alla barn som befinner sig i utsatta lägen eller är med om svåra påfrestningar, men särskilt fokus kommer att ligga på den rådande situationen med flyktingströmmen från Ukraina.

Följande huvudområden tas upp i filmerna:

  • Barns grundläggande behov
  • Barns traumarelaterade behov
  • Möta familjer som flytt
  • Skapa läkande vardagsmiljöer

Att möta barn som flytt – förskolan som skyddsfaktor. Film 1.

I den här första filmen ligger fokus på några grundläggande behov som är särskilt viktiga att tillgodose när barn varit med om svåra händelser. Anna går igenom hur stöd i form av lyhörd omsorg och känslomässig reglering fungerar, och tar även upp de svårigheter det innebär när barns närstående själva inte förmår vara de trygga vuxna som barnet behöver.

Om författarenhellbergbjorklund_200.jpgAnna Hellberg Björklund är legitimerad psykolog och specialist i pedagogisk psykologi med inriktning förskolepsykologi. Anna har arbetat som psykolog i förskolan sedan 2011. Hon har under denna tid arbetat mycket med området barn och trauma, och intresserar sig särskilt för hur förskolan kan fungera som en skyddsfaktor för barn i utsatta lägen.