Balltorps förskolor satsar stort på äventyrspedagogik

Allt fler förskolor upptäcker och arbetar utifrån äventyrspedagogiken. I Balltorps rektorsområde i Mölndal gör man nu en gemensam satsning på den.