Barn och ekologisk hållbarhet fokus i nytt forskningsprojekt

Här berättar Kassahun Tigistu Weldemariam, doktorand i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet, om sin pågående forskning.