Barns meningsskapande

Ann-Charlott Wanks forskningsresultat visar att såväl närvarande och lyhörda pedagoger som leksaker och pedagogiskt material är av vikt för att skapa goda förutsättningar för meningsskapande samtal i förskolan.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader