Barns sexualitet – en naturlig del i utvecklingen

Alla människor föds med sexualitet. Detta är ett brett begrepp som innehåller många olika delar som relationer, kärlek, njutning, kroppsliga sensationer, närhet och mycket mer. Barn utforskar sin sexualitet bland annat genom att titta, röra och leka sexuellt utforskande lekar, och det är en naturlig del av barns utveckling.