Barns självutveckling enligt Daniel Stern

Hur skapar jag som vuxen kontakt med det barn jag har framför mig? Hur samspelar vi vuxna med barn så att alla blir lyssnade på och känner sig värdefulla? Psykolog Anna Hellberg visar varför Daniel Sterns teori om självets utveckling är viktig, och på vilket sätt den är användbar i förskolan.