Barns syn på världen genom kameran

Publicerat

En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att små barn använder kameror på ett mycket annorlunda sätt än vuxna gör, och upptäcker saker som de kanske annars inte skulle ha gjort.

Lena O Magnusson har i sitt forskningsarbete låtit treåringar i förskolan använda kameror, och upptäckt att de använder kameran på andra sätt än vi vuxna.

– De tar inte i första hand fotografier, utan kameran erbjuder dem en möjlighet att upptäcka världen på ett annat sätt. En seendeapparat kallar jag den, säger Lena O Magnusson i ett pressmeddelande från Högskolan i Gävle där hon undervisar i bildpedagogik.

Kameran ger upptäckter

I studien framkom det också att barn genom att använda kameran upptäcker vissa saker i världen som de kanske inte skulle ha upptäckt annars, till exempel i naturen.

– De visar genom kameran sådant som de tycker om eller intresserar sig för. Det är som att kamerorna visar vägen för något vi inte vet. Estetisk attraktion är ett begrepp som jag utvecklat i avhandlingen, säger Lena O Magnusson.

Barnen frågar om lov

En annan observation som Lena O Magnusson gjorde var att barnen ofta frågade varandra om lov innan de tog en bild. De tog alltså inte tog detta för självklart utan vägde in den etiska aspekten på att bli fotograferad.

– De vuxna frågar barnen om andra saker, men de har glömt att fotograferandet också är en del av något man skulle fråga om lov om.

Demokratiska aspekter

Genom kameran får barn möjligheter att betrakta vuxna ur sitt perspektiv, något som uppväger den annars ofta dominerande blicken i förskolan, det vill säga den blick som går från de vuxna till barnen.

– Genom kameran returnerar barnen blicken och får rätten att se tillbaka.

Barns bilder som en del i dokumentationen

En möjlighet som Lena O Magnusson ser är att låta barnen leda det fotografiskt dokumenterande arbetet i förskolan. En fördel med det skulle vara att pedagogerna kan upptäcka och lyfta fram perspektiv i barns liv som de annars inte haft kunskap om.

Lena vill fortsätta sin forskning genom att följa en förskola som låter barnen använda kameror.

– Jag tänker att kamerorna kan erbjuda en röst, visuell röst, som de inte har tillgång till annars.

Källa

Pressmeddelande från Högskolan i Gävle 2017-10-06: http://www.hig.se/Ext/Sv/Press/2017-10-06-Det-gatfulla-folket.html

Foto: Shutterstock.com

 

Veta mer?

Se hur världen ter sig genom en treårings ögon (tv-reportage från Svt om projektet, tillgängligt till 13 oktober 2018).

Hela avhandlingen: Treåringar, kameror och förskola – en serie diffraktiva rörelser