Bedömning i förskolan – didaktisk bedömning och sambedömning

pyramid som illustrerar process

Bedömning är en viktig faktor när det gäller att utforma undervisningen så att den leder till barns lärande. Didaktisk sambedömning kan vara ett sätt att utveckla bedömningspraktiken på förskolan, ett sätt där kritisk reflektion också kan ingå. Här beskriver Ann-Christine Vallberg Roth hur sambedömning kan gå till.