Bitproblem i förskolan – föräldrasamarbete

Att hantera föräldrars ångest, oro, ilska, frustration, skam och skuld i samband med att det förekommer bitproblem på förskolan kan ibland vara en större utmaning än att hantera själva bitproblemen. Personalgruppen och rektor kan behöva hjälpas åt. (Del 3 av 3.)