Boktips: Att upptäcka naturvetenskap – i förskolan

Publicerat

Hur ska man som förskollärare planera och genomföra undervisning i naturvetenskap? Författarna till den här boken visar på olika sätt varför små barn och naturvetenskap är som gjorda för varandra.

Bakgrundsillustration: Shutterstock.com

Boken Att upptäcka naturvetenskap – i förskolan täcker tio övergripande naturvetenskapliga teman inom ämnena kemi, fysik, ekologi, mikrobiologi, geovetenskap och teknik. Innehållet har oftast sin utgångspunkt i vardagsfenomen som barnen själva uppmärksammar. I varje kapitel får man följa barns upplevelser av, frågor om och förståelser för olika naturvetenskapliga fenomen.

Lisa Dessborn berättar i bokens förord: 

I den här boken har jag utgått från barns vardag och jag har dokumenterat olika vardagssituationer, undersökningar och experiment. Jag har skrivit ner barnens funderingar och tolkningar, samt mina barnanpassade förklaringar. Jag har även lagt till en naturvetenskaplig förklaring som riktar sig till den vuxna läsaren.

Boken innehåller inte bara barnens kommentarer utan en dialog mellan barn och pedagog. Genom produktiva frågor och resonemang kopplade till aktiviteter hjälper pedagogen barnen att utveckla en ökad förståelse för naturvetenskap. Dialogen innehåller också lärarens barnanpassade förklaringar för att illustrera hur man på ett enkelt sätt kan göra avancerade naturvetenskapliga fenomen begripliga för barn.

Författarna förklarar:

Genom att vara lyhörd för de frågor barn ställer kan du som förskollärare få en inblick i barns perspektiv, var barnet befinner sig i sin förståelse av något, samtidigt som du får en möjlighet att beakta detta i undervisningens fortsatta upplägg och genomförande.

Genomgående i boken finns didaktiska reflektioner kring bland annat val av metod, eventuella fallgropar och förbättringsmöjligheter. Det finns även informationsrutor med vetenskapliga förklaringar till de olika fenomen som undersöks. Syftet med denna del är att den vuxna läsaren ska kunna fördjupa sig lite i ämnet och utveckla sin naturvetenskapliga kompetens.

Boken riktar sig främst till studenter på förskollärarutbildningen och aktiva förskollärare. Aktiviteterna är enkla att utföra och det krävs ingen särskild utrustning. Därför fungerar denna bok även som inspirationskälla för föräldrar och barn med naturvetenskapliga intressen.

 

Om boken

Titel: Att upptäcka naturvetenskap – i förskolan
Av: Lisa Dessborn, Marie Fridberg och Susanne Thulin
Antal sidor: 232
Utgiven av: Studentlitteratur 2021

Om författarna: Lisa Dessborn är fil.dr i ekologi och arbetar som lektor på Högskolan Kristianstad inom områdena miljö och hållbar utveckling. Marie Fridberg arbetar som biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse rör barns lärande om naturvetenskap med och utan digitala verktyg, med ett särskilt fokus på barns och förskollärares kommunikation. Susanne Thulin är förskollärare och docent i pedagogik. Hennes forskningsintresse är inriktat mot barns lärande och undervisning av naturvetenskap i förskolan.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.