Boktips: Bättre samspel med socialt bildstöd

Publicerat

För vissa barn är det svårt att läsa av och följa de oskrivna sociala reglerna. Eva-Lotta Heide, leg. logoped, skriver i sin bok om det komplexa samspelsområdet, och om konkreta strategier som kan hjälpa dessa barn att lyckas utveckla sitt samspel med andra.

"Att samspela på ett ömsesidigt sätt med andra och göra det som förväntas i sociala situationer är mycket mer komplext än man kan tro."
Eva-Lotta Heide

Citatet är hämtat ur inledningen till boken Bättre samspel med socialt bildstöd av leg. logoped Eva-Lotta Heide. I sin bok lyfter hon på ett enkelt och tillgängligt sätt upp de oskrivna samtals- och samspelsreglerna till ytan. Med bokens hjälp vill hon ”öka kunskapen och förståelsen för det spännande men komplexa samspelsområdet och de utmaningar barnen ställs inför.”

Socialt bildstöd

I Bättre samspel med socialt bildstöd introducerar Eva-Lotta Heide begreppet socialt bildstöd. Hon beskriver det som ett samlingsnamn för visuella verktyg som i kombination med samtal synliggör och förklarar sociala situationer för barnen. Bildstöd kan vara foto, film och ritprat (enkla skisser eller streckgubbar som ritas medan man pratar).

"Om man använder bildstöd (…) ger man personen man talar med två kanaler – både en visuell (bildstödet) och en auditiv (talet). (…) Det kan tydliggöra lite mer abstrakta samtal och lyfta fram det viktigaste i det någon säger"
ur bokens förord

Genom socialt bildstöd får barnen en helhetsbild av det sociala sammanhanget och strategier för att utveckla sin förståelse av de osynliga samspelsreglerna och sin förmåga att inta andras perspektiv.

En verktygslåda med färdiga bildstöd

Det som behövs för att barn med samspelssvårigheter ska få större möjligheter att lyckas i sitt samspel med andra är mer kunskap, bredare förståelse och fler verktyg hos de vuxna som träffar barnen varje dag. I boken finns därför många färdiga sociala bildstöd, strategier och förslag på övningar som man kan använda direkt i barnens vardagsmiljö.

Boken bidrar också till ett gemensamt språkbruk som underlättar i arbetet med samspel.

Bättre samspel med socialt bildstöd vänder sig till pedagoger i förskola och skola, grundsärskola och fritidshem, men alla som arbetar med eller runt barn och elever i behov av att utveckla samspelsförmågan har nytta av innehållet.

Läs mer

Läs även Eva-Lotta Heides artikel här på Förskoleforum om att utveckla barns samspelsförmåga: Hjälp barnen se de osynliga samspelsreglerna.

Om boken

Titel: Bättre samspel med socialt bildstöd
– handbok för förskola och skolaHeide_omslag_150.jpeg
Av: Eva-Lotta Heide
Antal sidor: 120
Utgiven av: Studentlitteratur 2019
 

Om författaren: Eva-Lotta Heide är legitimerad logoped med lång erfarenhet av arbete med barn i förskola och skola som behöver hjälp att utveckla det sociala samspelet.
Författaren föreläser regelbundet på Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.