Boktips: Förskolan som lärandemiljö

Hur kan organisation och personal ge bästa förutsättningar för alla barns delaktighet, utveckling och lärande i förskolan? Det handlar Förskolan som lärandemiljö om, med ett speciellt fokus på barn med behov av särskilt stöd.