Boktips: Grej of the Day – Förskola

Publicerat

Hur kan förskolan inspirera barn till kunskap? Och vad är Grej of the Day? Förskoleforum har fått en pratstund med Micke Hermansson och Maria Heimer, aktuella med boken Grej of the Day – Förskola.

Hur fick ni idén att skriva boken? Varför var det viktigt att skriva den?

– Tanken på en bok för förskolan har funnits under många år. Redan 2015 grejades det i förskolan och jag insåg att Grej of the Day passar perfekt även där, säger Micke Hermansson, grundare av metoden Grej of the Day (GOTD). 

Bildstöd som underlättar

För att metoden ska passa förskolan har det gjorts en del justeringar i arbetet med den nya boken, bland annat finns det bildstöd till ledtrådarna, både i den tryckta boken och digitalt, och det finns kopplingar till sånger samt bilderböcker och faktaböcker att läsa högt med barnen till respektive grej. 

– Sedan undervisningsbegreppet skrevs in i förskolans läroplan kändes det viktigt att det inte längre bara var en tanke utan att idén med en bok för förskolan blev verklighet. Grej of the Day är en metod som passar alla åldrar, menar författarna.

Enkla steg att följa

Kan ni kort beskriva vad Grej of the Day är?

– Grej of the Day är en metod som har sitt ursprung i skolan och består av kortare mikrolektioner, 8–10 minuter. Varje sak som tas upp kallas för grej och när man arbetar med grejen kallas det för att greja. Syftet med Grej of the Day är att väcka barns nyfikenhet och presentera kunskap på ett roligt och spännande sätt.

Grej of the Day-modellen är uppbyggd i olika steg. När man förberett sig genom att välja grej, ledtråd/ledtrådar och läst in sig på faktatexten, är det dags att genomföra mikroundervisningen med barnen. I mycket korta drag går mikroundervisningen till på följande sätt: presentera ledtråd, lösa ledtråden, gå igenom fakta, samtala kring frågor och arbeta vidare med till exempel kopplingar. 

Så är boken upplagd

Varje Grej of the Day-grej presenteras på ett uppslag. Där finns underlag som hjälper dig med allt det du behöver tänka på och göra före, under och efter din mikroundervisning med barnen. En mikroundervisning innehåller presentation av ledtråd/ledtrådar, fakta, kuriosa samt frågor att samtala kring.

uppslag_650.jpg
1. Vänster sida: GOTD-grejens nummer, ledtråd och en komprimerad framställning av fakta. 
2. Höger sida: Alternativa ledtrådar, fakta- och kuriosapunkter, frågor, kopplingar till andra GOTD-grejer och tips på sånger, bilderböcker och faktaböcker. 

Ger stöd i starten

På vilka sätt hoppas ni att boken ska komma till nytta för barn och pedagoger?

– Boken är tänkt att vara en bra ingång, start, till arbetet med Grej of the Day i förskolan. Om man inte arbetat med metoden tidigare, får man stöd i materialet. 

– Vi som författare har gjort allt för att underlätta arbetet för pedagogen. Vi har läst in oss på spännande och intressant fakta som vi delar med oss av i faktatexterna och det finns som sagt ett rikt bildstöd till både ledtrådar och faktatexter. Om man efter mikroundervisningen önskar arbeta vidare med grejen, finns det förslag på sånger att sjunga tillsammans med barnen och böcker att läsa högt. Vi har också valt ämnen, grejer, som vi vet är populära i förskolan, till exempel barnkonventionen, vatten och sol.

Vilka reaktioner har ni mött hittills när ni berättat om boken?

– Vi har fått otroligt fin respons. Det är så många som är positiva och som säger att de har väntat på boken i flera år.

Spännande fakta, humor och igenkänning

Vad har ni själva lärt er under arbetets gång?

– För mig var det väldigt nyttigt att sätta mig in i förskolans värld. Jag inser att med den nya läroplanen så passar Grej of the Day-metoden som hand i handske, säger Micke Hermansson.

– Jag har lärt mig en massa spännande och intressant fakta om de grejer som vi skrivit om. Jag visste till exempel inte att för varje varv månen rör sig, så förflyttar den sig tre millimeter bort från jorden. Jag kände inte heller till att en ko dricker nästan ett helt badkar med vatten varje dag, säger Maria Heimer.

Det finns en föreläsning med samma namn som boken. Berätta lite om den!

– Föreläsningen är en mix av storyn bakom Grej of the Day och en kurs i hur man grejar i förskolan. Allt är mixat med en stor portion humor och igenkännande, berättar Micke Hermansson, som turnerat med föreläsningen i både Finland och Holland.

Alfred Nobel, fotboll och ungdomsböcker

Vad läser ni själva just nu?

– Jag läser Nobel: den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris av Ingrid Carlberg samt fotbollstidningen Offside, berättar Micke Hermansson.

– Just nu läser jag två ungdomsböcker, Välj mig av Christina Lindström och Fejk av E. Lockhart, avslutar Maria Heimer.

Alfred Nobel, fotboll och ungdomars relationer – det ser vid första anblicken ut att vara helt olika saker. Men säkert finns det mängder av spännande kopplingar att upptäcka även mellan dessa till synes skilda ämnen – det vet alla som provat Grej of the Day!

Om boken

medkanslan_omslag.jpg

Titel: Grej of the Day förskola

Om författarna: Micke Hermansson är mellanstadielärare, författare och föreläsare, och den som grundat metoden Grej of the Day. Maria Heimer, skolbibliotekarie, författare och föreläsare, har i flera år arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskolan.

Antal sidor: 140

Utgiven av: Studentlitteratur 2020 

Mer info och beställning: se studentlittteratur.se.