Boktips: Högläsning i praktiken

Publicerat

För att barn ska ges möjlighet att utveckla sitt språk är det en förutsättning att såväl högläsning som samtal är planerade och att de genomförs på ett medvetet sätt. Ett medvetet sätt att arbeta med litteratur och högläsning i meningsfulla sammanhang är tematiserad litteraturläsning.

I Högläsning i praktiken – tematiserad litteraturläsning i förskolan får du 15 konkreta exempel på teman som utgår från barnlitteratur. I varje tema ger författaren förslag på hur du kan förbereda, genomföra och bearbeta respektive tema. Med boken följer ett digert digitalt material med till exempel brev från bokens karaktärer, känslokort, bildkort och skattjaktsbingo. Boken innehåller även en mängd tips på barnlitteratur kopplat till respektive tema.

Maria Hemier berättar:

I mitt arbete som författare, föreläsare och handledare möter jag ofta förskolepersonal som dels ger uttryck för att de behöver stöd i hur de kan fördjupa arbetet med en bok under en längre tid, dels återkommande lyfter att de har begränsat med tid till att förbereda och planera högläsningen. 

För att barnen ska ges möjlighet att utveckla sitt språk är det en förutsättning att högläsningen är planerad och att den genomförs på ett medvetet sätt.

Maria Heimer berättar i bokens inledning:

Min förhoppning med den här boken är att den ska inspirera dig och stötta dig och dina kollegor i att på ett medvetet sätt arbeta med planerad högläsning, där barnen ges möjlighet att fördjupa sig i bokens innehåll och där de med utgångspunkt från boken får bästa möjliga förutsättningar att utveckla sitt språk och sitt lärande.

Boken är skriven för blivande och yrkesverksamma pedagoger i förskolan.

 

Om boken

Titel: Högläsning i praktiken – tematiserad litteraturläsning i förskolan
Av: Maria Heimer
Antal sidor: 197
Utgiven av: Studentlitteratur 2022

Om författaren: Maria Heimer är författare, föreläsare och handledare. Hon har tidigare arbetat som utvecklingspedagog med fokus på läsfrämjande insatser i förskola och skola, skolbibliotekarie och lärare. Maria har bland annat skrivit Den betydelsefulla högläsningen – med barn i förskolan.

Här kan du läsa ett smakprov ur boken.