Boktips: Ledarskap i förskolan

Publicerat

– Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag, säger Ewa Ivarson Alm, som skrivit en bok om ledarskapets utveckling i förskolan.

Berätta lite om din bakgrund! Hur hamnade du i förskolevärlden?

ivarson_300.jpg
Ewa Ivarson Alm.
Förskolans verksamhet har varit intressant för mig ända sedan jag arbetade i en lekpark som 16-åring. I den förskola som låg i anslutning till lekparken, fanns en kvinna som var förskollärare och som berättade för mig om sitt arbete med inlevelse och stort engagemang.

Jag tyckte redan då att arbetet verkade intressant och fem år senare var jag själv utbildad förskollärare.

Umeå var min hemstad och utbildningen fanns där, men inga tjänster som förskollärare fanns. Men Sverige är stort och i Småland fanns det jobb för mig.

Föreståndaren skötte på den tiden allt, från tjänstetillsättningar och placeringar av barn till betalning av förskoleplats osv. Det är så roligt att nu få berätta om den utveckling som skett sedan dess.

Hur fick du idén att skriva boken? Varför var det viktigt att skriva den?

Idén till boken hade funnits med mig under lång tid. Men det som slutligen gjorde att skrivandet blev av var nog den glädje jag känner inför arbetet i förskolan, samt att den verksamhet som jag arbetat med under i stort sett hela mitt vuxna liv kom att bli en verksamhet som nu gäller alla barn och till och med ska bli obligatorisk.

Det kändes angeläget att beskriva den utveckling som skett fram till i dag. Det är en enorm process och utveckling som ligger bakom den verksamhet vi ser i dag.

Vilka roller har du haft i förskolevärlden?

Jag har varit involverad i förskolans verksamhet utifrån så många perspektiv, bland annat som förskollärare, föreståndare, förälder, forskare och lärare på förskollärarutbildningen. Jag kände att en bok om förskolans utveckling sett utifrån ett ledarperspektiv och utbildningsperspektiv kan inrymma många aspekter.

Vad har du själv lärt dig under arbetet med boken?

Under arbetets gång har jag insett att förskolan är ett stort ämne för forskning, och att man bör ha inställningen även som forskare att man aldrig blir fullärd.

Vilka förändringar har det varit viktigt att behandla i den nya upplagan?

Den historiska förändring som skett då förskolan eller ”dagis” till en början var ett nödvändigt ont för några ensamstående mammor, senare kom att bli en allmän verksamhet med egen läroplan samt en verksamhet för alla barn. Dessutom har föreståndartiteln, som sedan blev förskolechef, ändras till rektor och det ville jag ha med i min nya upplaga. Det gjorde att jag bestämde mig för att göra en revidering av boken.

Lärande och utveckling har tydliggjorts i förskolan och det är längesedan verksamheten kunde ses som en ”förvaringsplats” för barnen. Och i och med att förskolans ledare nu benämns rektorer precis som i skolan ökar också förskolans status och utåt sett blir det en markör för att förskolan är viktig. Lika viktig som skolan.

Vad läser du själv just nu?

Jag läser romaner, men också facktidskrifter för förskolan och en hel del pedagogiska avhandlingar som verkar intressanta.

Exempel från boken

Frågor att diskutera om ledning och kvalitet

Förskolans rektor är ansvarig för kvaliteten i verksamheten, och frågan är hur man som chef kan åstadkomma en kultur som skapar kvalitet i en verksamhet som i mångt och mycket bygger på de enskilda lärarnas kompetens och förhållningssätt. Förskollärarna har fått ett förtydligat uppdrag inom många områden, men det behöver konkretiseras och förtydligas i varje enskild förskola. Tiden för förskolechefen tillsammans med den enskilda läraren blir oftast kort och i form av resonemang eller formella träffar. Här följer några frågor att diskutera och fundera kring.

  • Hur kan rektor påverka att inskolningarna blir riktigt lyckade och ger både föräldrar och barn en bra start? Diskutera rektors roll i förhållande till förskollärarnas och barnskötarnas praktiska genomförande i dessa sammanhang.
  • Lärarnas attityd vid hämtning av barnen kan inverka på föräldrarnas förtroende för förskolan. Diskutera dessa två alternativ:
    • A) Personalen står i kapprummet och väntar på att föräldrarna ska komma och hämta barnet.
    • B) Personalen och barnet sitter och spelar spel vid ett bord i lekrummet.
  • Diskutera vad det innebär att förskolläraren har det huvudsakliga ansvaret för föräldrasamarbetet.
  • Hur och i vilka sammanhang tar förskolan tillvara på barns och föräldrars inflytande?
  • Vad avses med att kvaliteten avgörs i mötet?

(s. 138)

Om boken

9789144131436.jpgTitel: Ledarskap i förskolan (2 uppl)

Av: Ewa Ivarson Alm

Antal sidor: 168

Utgiven av: Studentlitteratur 2019 

Om författaren: Ewa Ivarson Alm är förskollärare och fil.dr i ­pedagogik. Hennes forskning har fokuserat på ­förskolans styrning och ledning.

Läs mer om boken.