Boktips: Naturvetenskap i förskolan – nya perspektiv

Publicerat

Hur har man tagit reda på all fakta som barn möter – till exempel i form av fakta om djur eller rymden? I den här boken tar författarna upp flera olika exempel på barns och förskollärares samtal och arbete kring naturvetenskap.

Naturvetenskap i förskolan – nya perspektiv bygger på ett forskningsprojekt där författarna tillsammans med fem förskollärare utforskade ”naturvetenskapernas karaktär” som nytt innehåll för förskolan. De vill med detta synliggöra rådande traditioner i naturvetenskapsundervisningen och visa på alternativ och komplement till dessa.

Naturvetenskapernas karaktär

Elefanter dricker 200 liter vatten om dagen.

Dinosaurien Plateosaurus var växtätare.

Det finns inget liv på månen.

Barn möter många påståenden av den här typen i böcker, TV-program och filmer riktade till barn. De möter många gånger sådana påståenden även i förskolan. Men hur vet man egentligen att påståendena är sanna? Vem har tagit reda på det? Hur gick det till? Och varför var de intresserade av det?

Naturvetenskap i förskolan – nya perspektiv handlar om varför, vad och hur sådana frågor kan ha en plats i förskolans naturvetenskap. Genom boken får läsaren lära sig mer om hur naturvetenskap fungerar, men får också möta många olika exempel på barns och förskollärares samtal och arbete.

I projektet såg vi att samtalen ”smittade av sig” på barnens lekar och inspirerade till egna undersökningar (t.ex. av spindlarna på toaletten, eller av spåren i skogen). Detta illustrerar hur samtal om naturvetenskapernas karaktär kan bidra till att barn tar initiativ och undersöker frågor som de finner intressanta.” (s.10)

Boken vänder sig till studenter på förskollärarutbildningen samt verksamma förskollärare som är intresserade av att utmana och bredda sina bilder av vad naturvetenskap i förskolan kan vara.

Om boken

Titel: Naturvetenskap i förskolan – nya perspektiv
Av: Lena Hansson, Lotta Leden och Susanne Thulin
Antal sidor: 114
Utgiven av: Studentlitteratur 2023

Om författarna:

Lena Hansson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning handlar bland annat om undervisning av ”naturvetenskapernas karaktär”, samt om hur ett sådant innehåll kan tjäna syften kopplade till demokrati och agens för barn och elever.

Lotta Leden är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Forskningen är speciellt inriktad på ”naturvetenskapernas karaktär” och inkluderande undervisning om naturvetenskap för alla elever.

Susanne Thulin är biträdande professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad. Hon har en bakgrund som förskollärare och hennes forskning är inriktad mot frågor som rör undervisning i naturvetenskap i förskolan.

Läs mer om boken på Studentlitteraturs webbplats.