Burken Berta och flaskan Frans – en saga om pant

”Burken Berta och flaskan Frans” är en saga om pant och vad som händer med burkar och flaskor när de pantas. Sagan har tagits fram av Håll Sverige Rent, och innehåller även fakta om pantsystemet och frågor att diskutera med barnen.