Förskolebibliotek med bokhyllor och böcker.

Bygg upp ert förskolebibliotek med statsbidrag!

Publicerat

Under 2024 finns det möjlighet att söka statsbidrag för inköp av barnlitteratur till förskolan. Maria Heimer, alias Boksloken, ger här förslag på ett brett och varierat grundutbud med litteratur på olika språkliga nivåer. Sammanställningen är gjord i form av en mall som hjälper er att planera era inköp. I en kort film berättar hon också hur ni kan tänka när ni väljer ut böcker till förskolan.

Författare

Just nu finns unika möjligheter att med hjälp av statliga bidrag bygga upp ett rikt läsutbud på förskolan. Maria Heimer har sammanställt ett förslag med skönlitteratur och faktaböcker som hjälper er att bygga upp ett gediget grundutbud av barnlitteratur på er förskola eller i ert förskoleområde.

Mall för planering av inköp

Ladda ner en lista med ett brett och varierat grundutbud av barnlitteratur till förskolan.

Listan är ett Word-dokument som ni enkelt kan söka i.

Längst till vänster i listan finns det en kolumn där ni kan markera vilka böcker ni vill köpa in.

Grundutbud_750.jpg

Litteraturförslagen som presenteras är givetvis användbara även vid andra inköp än för statsbidragspengar. Böckerna kan också lånas på biblioteket. 

Och för er som redan har ett förskolebibliotek med ett bra grundutbud, kommer inom kort också konkreta förslag på hur ni kan komplettera detta.

Ladda ner material