Delaktighet i den pedagogiska miljön del 1: Vad säger forskningen?

Pedagogisk miljö, delaktighet och inflytande är begrepp som diskuteras flitigt inom pedagogisk forskning. Men hur kan de förankras i förskolans dagliga verksamhet? Fanny Davidsson klargör begreppen och ger förslag på frågor att diskutera i personalgruppen.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader