Demokrati för förskolan – kompetens inom naturvetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap

Naturvetenskaplig kompetens handlar om att kunna förklara naturen med hjälp av vetenskaplig kunskap och vetenskapliga metoder för att kunna dra slutsatser och förstå naturen. Det handlar också om att förstå de förändringar som människan ger upphov till i naturen och att ta ett ansvar för dessa. (Del 5 av 10.)