En trygg miljö för barn som flytt

Barn som nyss har flytt från sina hem och sin forna trygghet, behöver särskild omsorg när de kommer till förskola i ett annat land. Pia Håland Anveden ger många praktiska exempel på vad förskolan kan bidra med för att skapa struktur och trygghet för dessa barn.