Etisk stress – dilemman i det praktiska arbetet

Politiska och organisatoriska beslut kan i det praktiska arbetet ge upphov till svåra etiska och moraliska ställningstaganden. Om man i sin yrkesroll hindras från att agera på ett etiskt och moraliskt försvarbart sätt, uppstår ofta känslor av maktlöshet, skuld och dåligt samvete. Del 2 av 2.