Ett tema, flera material

Det jagutvecklande arbetet på en förskola i Borås började med en fråga. Det ledde vidare in i skapandet med olika material, för att sedan ta vägen in i boken, teatern och musikens värld. Hur berikade de olika materialen varandra?