Ettåringen äger världen

I den här artikeln tittar psykolog Elinor Schad närmare på ettåringen utifrån Daniel Sterns teorier om det lilla barnets utveckling.