Explosivt beteende, del 3: Förebygga och skapa tillgängliga lärmiljöer

Vilka belastningsfaktorer som skapar stress hos ett barn med explosivt beteende är viktiga att känna till för att skapa bra förskolemiljöer. Men hur kan man förebygga så att en situation inte behöver bli så frustrerande för ett barn att den leder till ett utåtagerande beteende?