Explosivt beteende, del 6: Lågaffektivt förhållningssätt

Affektteorin och affektsmitta som föregående artikel i denna artikelserie handlade om utgör en teoretisk grund för förebyggande av situationer med explosiva utbrott. Men hur gör man i den stund då ett barn får ett explosivt utbrott och verkar omöjligt att lugna ner?