Få bukt med bitproblem

Få saker är så upprörande för föräldrar och personal som när ett barn i gruppen bits. Här går vår förskolepsykolog igenom vad problemet beror på och hur förskolan kan bemöta barn som biter och få bukt med beteendet.