Feberkramp

Hur yttrar sig ett anfall av feberkramp? Hur allvarligt är tillståndet? När ska man kontakta läkare? I kortfattad form ger Anna Claesson Ahlin de viktigaste svaren.