Fem år och störst på förskolan

Störst på förskolan, fullt upp med kompisar och lek och med ett stort sug efter att lära och utforska. Förskolepsykolog Karin Österlund har tittat närmare på femåringens utveckling och hur förskolan kan stödja men också utmana de äldsta barnen.