Föräldramöte med tema barnkonventionen – med mall för inbjudan

lek på förskolegården

Bjud in vårdnadshavarna att ta del av ert arbete med barns rättigheter! Här får ni tips om innehåll och struktur för ett möte med fokus på barnkonventionen, och en mall för inbjudan.