Föräldraperspektiv på förskolans kommunikation

Hur uppfattar föräldrar den information de får från förskolan, muntligt såväl som skriftligt? Vilken kommunikation saknar de? Här får vi ta del av en förälders personliga beskrivning av kommunikationen med förskolan under de första månaderna efter sonens inskolning.