Föräldrasamverkan i digitaliseringens tid, del 1

Hur kan samverkan mellan förskola och vårdnadshavare påverkas av att vi numera lever i digitaliseringens tid? Det lyfter Bim Riddersporre fram i denna artikel.