Förhindra att barn kränker andra barn

Barn i förskolan som kränker andra barn har inte alltid själva insikt om att de faktiskt sårar någon annan. Situationer där kränkningar mellan barn uppstår kan i stället grunda sig i bristande tillsyn i verksamheten. Därför behöver vi arbeta på ett sätt som förhindrar att kränkningar uppkommer överhuvudtaget. Del 4 av 5.