Forskargrupp vill se mer kunskap om rörelse

Pojke går balansgång på klätterställning i parken.

Nu ska en grupp nordiska forskare undersöka hur mycket utbildning om rörelse som ingår i förskollärarutbildningen. Målet är en ny, specialanpassad kurs för förskollärare.