Förskolans pedagogik inte viktigast för arbetsmiljön

Det är vanligare med närvarande chefer på förskolor med särskild pedagogik, något som underlättar för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det beror oftast på att deras verksamhet är mindre, inte nödvändigtvis på pedagogiken i sig, visar en ny studie från Umeå universitet. Närvarande chef, bemanning och rutiner är viktigare för arbetsmiljön.

Så här läser du vidare!

Inte medlem?

Bli medlem här

eller

prova gratis i två månader