Förskolans professionella begrepp – omsorg och relationer

Artikel med film. Ann S. Pihlgren har tagit fram en studiecirkel om professionella begrepp för förskolans personal. Den här fjärde och sista texten i serien om gemensamma begrepp i arbetslaget handlar om begrepp som rör relationer och omsorg på förskolan – en förutsättning för ett kognitivt starkare lärande. (Del 4 av 4.)