Förskollärares lärande och kompetensutveckling

Hur går själva processen till när man lär sig en ny didaktisk teori? Det är något som Emelie Stavholm har forskat på. Hennes avhandling handlar om kompetensutveckling och hur förskollärare lär sig och utvecklar sin yrkesprofession.