Framtidens förskola – lekens roll

Tre förskolebarn i lek på gräsmatta
Publicerat

I framtidens förskola kommer både den fria och den pedagogiska leken ha en viktig roll, tror forskaren Robin Samuelsson. Artificiell intelligens, till exempel robotar, kommer att finnas i högre grad. Samtidigt har vi mer kunskap om när teknik bör eller inte bör användas på förskolan.

robin_samuelsson_21040_webb.jpeg
Robin Samuelsson.
Det är spännande att fundera över hur leken kommer att se ut på förskolan om 20–30 år, tycker Robin Samuelsson, postdoktor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Barns lek är ett viktigt forskningsområde och det pågår mycket forskning. Därför kommer kunskaperna om varför leken är viktig att ha ökat i framtiden.

– När vi förstår mer om vilken funktion leken fyller kommer den att bli ännu mer betydelsefull på förskolan i framtiden, tror han.

Dagens forskning har redan visat att lek gynnar barn på många olika sätt, både på kort och lång sikt. Studier från USA har visat att den barncentrerade pedagogiken förbättrar skolresultaten mer framgångsrikt än den skolifierade förskolan. Därför kommer trenden att skolan kryper neråt i åldrarna ha brutits om 20–30 år, tror Robin Samuelsson.

– I framtiden kommer troligen olika lekfulla och utforskande aktiviteter att ha en större roll i förskolan. En välutvecklad, skolliknande pedagogik har inte varit så bra som man trott. Det har inte ökat skolresultaten. Lek i förskola verkar vara mer gynnsamt.

Mer kunskap om leken

Ökade kunskaper om den fria leken och vad barn lär sig genom den kommer att stärka den sortens lek. Dagens forskning kommer att leda till att miljöer på förskolan utvecklas och anpassas mer efter fri lek.

– Den fria leken kommer att utvecklas på många sätt och det kommer att skapas mycket nytt utifrån det barnen lär sig i den.

Kunskap om lek och lärande

Även ökade kunskaper om hur lek och lärande hänger samman kommer att ha stor inverkan på förskolans verksamhet. I framtiden försvinner uppdelningen mellan lek och lärande helt och hållet, tror Robin Samuelsson. När vi vet mer om mekanismerna bakom barns lärande, hur vi fångar barns utforskade och lust att lära, blir det också lättare att stötta barnen i deras lärandeprocesser. Den pedagogiska leken kommer att få en stor plats och användas ännu mer i undervisningen.

– Miljöerna på förskolan kommer att byggas för att främja lekens pedagogiska uppdrag. Vi kommer också att ha en bättre förståelse för hur barns egen lek fungerar i förhållande till den pedagogiska leken, hur lek och lärande hänger samman.

Ökande grundforskning om lärandemekanismerna leder till att pedagogerna vet mer om hur de kan leka med barnen för att gynna lärandet. Pedagogiska reflektioner kring leken blir allt viktigare. En effekt kan bli att de vuxna oftare tar ett pedagogiskt steg tillbaka och låter barnen leka mer fritt.

– Vuxnas roll i leken kan förändras. Pedagogerna kommer att ha lättare för att veta när det är dags för dem att kliva tillbaka. Att barnen lär sig utan att någon försöker lära dem går nästan emot den pedagogiska grundtanken.

Framtidens leksaker

Det kommer att finnas klossar och olika leksaker på förskolan även i framtiden, tror Robin Samuelsson. Det kommer också att finnas nya leksaker, som robotar. Teknologin kommer nog att ta en stor plats.

– Men det kommer att vara svårt för en robot att delta i barns fria, fantasifulla lekar, där regler ändras under aktivitetens gång. Jag tror att barnen kommer att leka med en robot, använda den som en leksak, snarare än att roboten deltar i den fria leken. En robot kan till exempel kasta bollar till barnen och delta på det sättet.

Teknologi kommer att ge upphov till nya former av lek. Redan nu har Robin Samuelssons egen forskning visat att lek med en iPad är mindre kreativt och fantasifullt jämfört med när barn leker med fysiska leksaker.

– iPad sägs vara som vilken leksak som helst, men den formar barns lek på ett sätt som vi inte har så stor kunskap om ännu.

Med bättre kunskap om när teknologin gynnar eller missgynnar barnen blir det också lättare att välja till eller välja bort teknik.

– Tekniken kommer att användas på ett annat sätt när vi förstår bättre hur den påverkar, omformar och skapar barns lek.

Redan i dag finns en viss kunskap om hur skärmar och sociala medier påverkar barn och ungdomar. Den medvetenheten kommer att bli ännu större.

– Barnen som växer upp i dag har redan en viss kritisk syn på teknologi och sociala medier. Allt fler vet till exempel att algoritmer ligger bakom vilka inlägg som kommer upp i ens olika flöden och att det påverkar ens liv på olika sätt.

Artificiell intelligens

Även AI kommer att få en större plats på förskolan i framtiden. I dataspel, som barn spelar, finns det redan.

– Den typen av spel är det enkelt för AI att delta i. Vi har till och med datorer som är schackmästare.

Artificiell intelligens kan också hjälpa pedagogerna i det vardagliga arbetet, till exempel genom sensorer som läser av barns kroppstemperatur och känner av eventuell feber.

– Den sortens AI kommer nog finnas på förskolor i en ganska stor utsträckning.

Framtiden

Att det pågår så mycket forskning om lek just nu lägger en väldigt spännande grund för framtidens förskola, tycker Robin Samuelsson.

– Ökade kunskaper och en ödmjukhet inför lekens betydelse kommer att skapa ännu bättre förskolor.

Diskussionsfrågor
  • Hur tror vi att leken kommer att utvecklas i framtiden?
  • Hur leker barnen i dag med teknik?
  • Vad vet vi idag om hur barns lek påverkas av teknik?

Mer om och av Robin Samuelsson

Samuelsson, Robin et al. (2022). How pedagogical relations in early years settings are reconfigured by interactive touchscreens. British Journal of Educational Technology, Vol. 53, nr 1, s. 58–76.

Samuelsson, Robin et al. (2022). How young children’s play is shaped through common iPad applications: A study of 2 and 4–5 year-olds. Learning, Media and Technology.

Samuelsson, Robin (2021). Guidad lek i förskolan. Språkutveckling mellan undervisning och lek. Lund: Studentlitteratur.

Datorplatta gör förskolebarns lek mindre kreativ”. Pressmeddelande från Uppsala universitet, 21 november 2022.


Inledande foto: Pernilla Rosander.

prova_180.jpgDen här artikeln är öppen för alla

Den här artikeln är öppen för alla besökare under en begränsad period. Är du inte medlem men vill ta del av allt som finns på Förskoleforum?

Kontakta oss för att få ett kostnadsförslag

Beställ ett abonnemang till din förskola

Prova Förskoleforum gratis i två månader